Home Jobs Available Human Resources & Payroll BESTUURDER: MENSLIKE HULPBRONNE
Jobs Available

BESTUURDER: MENSLIKE HULPBRONNE


CLOSING DATE: 2019-09-27
Region: Western Cape
Nearest Town: Ceres
Job Type: Permanent
EE Status: No
Package/Salary: Negotiable
Details: Hierdie senior uitvoerende posisie sal direk aan die Besturende Direkteur
rapporteer en vir die volgende sleutelprestasie-areas verantwoordelik
wees:

• bestuur van totale Menslike Hulpbronfunksie vir 850 permanente
en ongeveer 450 seisoenale personeel

• werwing, keuring, plasing en retensie

• administrasie van vergoeding en byvoordele (mediese en voorsorgfonds)

• bestuur van die werksplekvaardigheids- en diensbillikheidsplanne

• koördinering van opleiding asook ontwikkeling en bestuur van die opleidingsbegroting

• deurlopende skakeling met SETA

• hantering van dissiplinêre verhore en KVBA-aksies

• bestuur van VIPlone- en personeelinligtingstelsel

• ontwikkeling en bestuur van Menslike Hulpbronbeleid, -dokumentasie en prosesse

• behoeftebepaling, beplanning en ontwikkeling van werksmag saam met lynbestuur

• oudit van beleid en praktyk tydens etiese oudits

• advies aan Bestuur en Direksie rakende veranderinge aan arbeidswetgewing

• bestuur van bestaande en toekomstige SEB-projekte

• uitvoering van posgraderings, salarisopnames en vergelykings

• bestuur van kliniekdienste

• ondersteuning met organisatoriese ontwerp en die implementering daarvan

• skakeling met media en optrede as verteenwoordiger by nasionale bedryfsorganisasies

• strategiese beplanning van maatskappy-uitbreiding en -ontwikkeling.

Die ideale kandidaat voldoen aan die volgende vereistes:

• ’n B-graad in Menslike Hulpbronbestuur (registrasie as Vaardigheids ontwik kelingsfasiliteerder sal die aansoek versterk)

• minimum 8 jaar toepaslike onder vinding in ’n generiese Menslike Hulpbronomgewing

• uitstekende kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels

• bogemiddelde rekenaarvaardigheid in die MS Office-pakkette

• goeie organisatoriese vermoë met ’n sterk aanvoeling vir besigheidsbeginsels en –praktyke

• analitiese en sistematiese probleemoplossingsvaardigheid

• bogemiddelde kennis van arbeidswetgewing en verwante statutêre bepalings • uitstekende inter persoonlike vaardigheid

• die vermoë om onafhanklik te funksioneer

• ’n geldige rybewys met eie vervoer

Stuur asb u CV na marizanne@carpediemrecruitment.co.za met aanduiding van huidige en verwagte salaris

Date added: 19.8.2019  Hits: 186

TO APPLY FOR THE JOB, PLEASE COMPLETE THE FORM BELOW, UPLOAD YOUR CV AND PRESS THE SUBMIT BUTTON.

RSS Feeds
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PageEmail This PageContact UsPrint This PageSave Page as PDF
Back to Top